Esmaül Hüsna/99 yazar 99 isim
05 Haziran 2018 Salı Saat 00:24
Şair Nurettin Durman, Allah’ın güzel isimlerini her birini bir yazara açıklatan bir kitap hazırlamış. Şairler, edebiyatçılar, akademisyenler, gazeteciler…her biri bir esmayı anlatıyor.

Nurettin Durman, kitabı hazırlayış hikayesini şöyle anlatıyor Önsöz’de: “Madem ki Esma-i Hüsna güzel isimler demektir. Öyleyse isimler bize o güzelin yolunda güzel yürümeyi gösteren işaretler olacaktır. Bunların ezberlenmeleri elbette önemlidir. Her esma zihnimize ve gönlümüze nice imkânlar sunacaktır. Ama asıl önemli olan ise bu isimlerin mahiyetini kavraarak mahiyetlerini idrak etmek olmalıdır. Bu bizi daha da güzelleştiren bir anlaşış olacaktır. Bu çalışmayla Allah hakkında ayet ve hadislerde anılmış olan ve söylenmesine izin verilen isimleri biz, yani günümüz insanı, günümüz şairi yazarı nasıl anlıyor diye kendimizi bir yoklayalım istedim.” İşte 99 güzel isim ve yazarları: Allah(C.C) / Atasoy Müftüoğlu Er-Rahmân / Ahmet Efe Er- Rahîm / Sadık Yalsızuçanlar El- Melik / Hüseyin Altuntaş El- Kuddûs / Seyfettin Ünlü Es- Selâm / Hicabi Kırlangıç El- Mü’min / Şeref Akbaba El- Müheymin / İbrahim Eryiğit El- Azîz / Tayyip Atmaca El- Cebbâr / Erdal Çakır El- Mütekebbir / Mehmet Ali Köseoğlu El- Hâlik / Ferman Karaçam El- Bâri / Mehmet Kurtoğlu El- Musavvir / Resul Tamgüç El- Gaffâr / Suavi Kemal Yazgıç El- Kahhâr / Ahmet Murat El- Vehhâb / A. Vahab Akbaş Er- Rezzâk / Kamil Yeşil El- Fettâh / Mehmet Aycı El- Alîm / Mürsel Sönmez El- Kâbit / Yeprem Türk El- Bâsıt / Mustafa Baki Efe El- Hâfid / Osman Koca Er- Râfi’ / Murat Soyak El- Muizz / Recep Garip El- Müzill / Nurullah Genç Es- Semi / Şakir Kurtulmuş El- Basîr / Ali Hakkoymaz El- Hakem / Hüseyin Karaca El- Adl / Hüseyin Kaya El- Latîf / İbrahim Demirci El- Habîr / Mustafa Küçüktepe El- Halîm / Ahmet Mercan El- Azîm / Ahmet Edip Başaran El- Ğafûr / İsmail Aykanaklı Eş- Şekûr / Mücahit Koca El- Alîyy / Ayla Abak El- Kebîr / Hüseyin Akın El- Hafîz / İbrahim Yarış El- Mukît / Mine Alpay Gün El- Hasîb / Ali Haydar Haksal El- Celîl / Mustafa Uçurum El- Kerîm / Şefik Memiş Er- Rakîb / Ahmet Veske El- Mücîb / Bestami Yazgan El- Vâsi / Senai Demirci El- Hakîm / Mustafa Akdoğan El- Vedûd / Mustafa Özçelik El- Mecîd / Zeki Bulduk El- Bâîs / Zafer Acar Eş- Şehîd / Furkan Çalışkan El- Hakk / Selami Şimşek El- Vekîl/ Adem Özbay El- Kavîyy / Mehmet Nuri Yardım El- Metîn / Metin Demirci El- Velîyy / Üzeyir İlbak El- Hamîd / Necdet Karasevda El- Muhsî / Vural Kaya El- Mübdî / A. Ali Ural El- Mu’îd / Mustafa Muharrem El- Muhyî / Gökhan Sertel El- Mümît / Ali Celep El- Hayy / Sabah Kara El- Kayyûm / Mahmut Bıyıklı El- Vâcit / Asım Gültekin El- Mâcid / Necmeddin Atlıhan El- Vâhid/ Mehmet Atilla Maraş Es- Samed / Bünyamin Doğruer El- Kâdir / Selvigül Kandoğmuş Şahin El- Muktedir / Necmettin Evci El- Mukaddim / S. Ahmet Kaya El- Muahhir / Mehmet Butakım El- Evvel / Özcan Ünlü El- Âhir / Eyyüp Azlal Ez- Zâhir / Mehmet Narlı El- Bâtın / Mustafa Nezihi Pesen El- Vâlî / Muhammet Nur Doğan El- Müteâli / Rüstem Budak El- Berr / Bilal Tırnakçı Et- Tevvâb / Sıddık Ertaş El- Muntakim / Mehmet Özger El- Afuvv / Cengizhan Orakçı Er- Rauf / Said Yavuz Mâlikü’l-mülk / Arif Ay Zü’l-Celâli Ve’l-İkrâm / Yüksel Kanar El- Muksit / Elif Sönmezışık El- Câmi / Fahrettin Gün El- Ganiyy / Mehmet Ali Özkan El- Muğni / Avni Doğan El- Mâni / Mehmet Baş Ed- Dârr / Celal Fedai En- Nâfi / Nihat Dağlı En- Nur / Yasin Mortaş El- Hâdi / İdris Ekinci El- Bedî / Nurettin Durman El- Bâkî / Serdar Kacır El- Vâris / Muzaffer Doğan Er- Reşîd / Reşi Güngör Kalkan Es- Sabûr / Arif Dülger