Azlal, Milat Gazetesi İçin Yazdı
26 Mayıs 2018 Cumartesi Saat 13:17
Yirminci asrın başlarında Paris’te vuku bulan devrim rüzgârı en çok Osmanlı coğrafyasını vurmuştur....Eyyüp Azlal, Milat Gazetesi için yazdı

Yirminci asrın başlarında Paris’te vuku bulan devrim rüzgârı en çok Osmanlı coğrafyasını vurmuştur. Bununla birlikte dönemin süper gücü İngiltere, Osmanlı’dan kopardığı topraklarda önce kargaşa ve isyan siyaseti uygulamış. Daha sonra bu topraklarda yine kargaşa, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmiştir. Osmanlı bakiyesi Mısır böyle bir yer, Libya böyle bir yerdi. Romen yazar Paniat İstrati’nin Akdeniz adlı romanını okuyunca bu düşüncelerimde biraz daha haklı olduğumu gördüm. Yazarın devrimci bakış açısına giremeyen Sultan Abdulhamit, Fransız devriminden sonra Avrupa’da sanki devrimin önündeki tek engelmiş gibi gösteriliyor. İngiltere, Belçika ve Almanya hanedanlıkları görmezlikten geliniyor. yazının devamı için tıklayınız... http://www.milatgazetesi.com/akdeniz-bu-kadar-sicak-degildi-makale,124751.html