Bisikletle Şems'in İzinde
23 Eylül 2017 Cumartesi Saat 22:36
Bisikletle Şems'in İzinde adlı kitap Tahran Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle yayınlandı. Kitabın tanıtım programı 24 Eylül 2017 tarihinde Tahran YEE'de olacaktır.

“Bisikletle Şems’in İzinde: Tebriz’den Konya’ya-Konya’dan Şam’a” adlı kitap, Şems-i Tebrizi’nin diyarı Tebriz’den Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin diyarı Konya’ya ve oturup kalktıkları Şam’a bisikletle yapılan mistik bir geziyi anlatmaktadır. Bu mesafe, UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak adlandırılan 2007 yılında kat' edilmiştir. Aslında sıradan seyahatnemelerden biraz farklı olarak bu eserde, mekanlara ve olaylara uygun olarak “Makalat-ı Şems”, “Mesnevi-i Manevi”, “Divan-ı Kebir”, “Fihi Ma Fih” vb. mistik metinlerden yararlanılmıştır. Kitapta yer yer Şems ile Mevlana’nın hayatı ve düşünceleri açıklanarak bu zatların yaşadığı tarihî dönem ele alınmıştır. Kitapta yer alan bütün bilgiler, belgelere dayandırılarak yaklaşık 190 kaynaktan yararlanılmıştır. Ayrıca kitabın sayfaları arasında Türk, Fransız, Alman, İngiliz vb. seyyah ve ressamların çizdiği 94 resim kullanılmış, kitabın sonuna ise gezinin her günüyle ilgili mekanların birer renkli fotoğrafı ve yolculuğun haritası eklenmiştir. Editörlüğünü Dr. Nadir Sadıkiyan’ın yaptığı kitap, Dr. Tevfik Subhani ve Dr. Habib Nebevi’nin yazdığı güzel ön sözle birlikte 2017 yılında Sütude Yayınlarından çıktı.

Kitabın tanıtım toplantısı 24 Eylül 2017 tarihinde Tahran Yunus Emre Enstitüsünde olacaktır.