Durdu Şahin
durdusahin@hotmail.com
YÜRÜ!
17 Ağustos 2011 Çarşamba Saat 22:28

Sen hey,
Elleri böğründe düşünen yiğit,
Milletimin derdiyle dertleneceksen yürü!

Sen hey,
Bir tarih, bir medeniyet varisi,
Şanlı tarihine layık olacaksan yürü!

Sen hey,
İlimle, kültürle bezenmiş güzel insan
Dünyaya örnek olacaksan yürü!

Sen hey,
Çelik bilekli, cesur yürekli kahraman,
Bizimle ağlayıp bizimle güleceksen yürü!

Sen hey,
Biz bir gülistanın bahçıvanıyız,
Gül derme sırrına ereceksen yürü!

*Durdu ŞAHİN Kimdir:

Durdu Ağabey, Eyyüp Azlal'a kardeşlik türküleri belleten bir üstaddır....